Biz Kimiz ?
Hizmetlerimiz
Entegre Çözümlerimiz
Referanslarımız
İnsan Kaynakları
Bizden Haberler
İş Ortaklarımız
12M Yazılım Proje ve Yönetim Danışmanlık Ltd. Şti.
Hizmetlerimiz > Proje Yönetimi
Yazılım Danışmanlığı
Özel Yazılım Hizmetleri
Mobil Hizmetler
Yönetim Danışmanlığı
Proje Yönetimi
İç Denetim
Kurumsal Check Up

12M Danışmanlık olarak müşterilerimizle birlikte yürüttüğümüz tüm projelerde Proje Yönetimi hizmeti veriyoruz.

Bugüne kadar onlarca projeyi yönetmiş, Uygulama Geliştirme ekibinde yer alan, proje yönetimi konusunda bilgili ve deneyimli Proje Yöneticisi arkadaşlarımız projelerin fikir aşamasından tamamlanmasına kadar her aşamada bulunmakta ve proje sürecini uçtan uca yöneterek gerçeklenmesini sağlamaktadırlar.

Proje yönetimi konusunda kullanılan birçok metodolojiye hakim olan ekibimiz proje fikri, müşterimizin çalışma şekli, projeyle varılmak istenilen nokta ve kapsamı gibi birçok değişkeni göz önüne alarak proje konusunda uygun metodolojiyi seçmekte ve uygulamaktadırlar. Uygun yönetici, çalışan ve metodoloji seçimi yapmanın kapsam, zaman, kaynak ve maliyet olarak tüm beklentiler konusunda istenilen sonuca ulaşılmasında anahtar bir rol oynadığını düşünüyoruz.

Proje yönetim sürecimiz dört etaptan oluşmaktadır;

I. Etap: Sistem Kurulum ve Genel Tanıtım   

   a) Sistemin kurulumu gerçekleştirilmesi,

   b) Tüm kullanıcılara sistemin yapabilirlikleri ile ilgili genel eğitim yapılması.

II. Etap: Sistem Analizi ve Departman Eğitimleri

Organizasyonunuzun iş yönetim sistemi yazılımlarını değiştirmek veya geleneksel yöntemlerden gelişmiş yeni teknolojilerin kullanımına geçmek önemli riskler içeren köklü bir değişikliktir. Mevcut işlerinizde kesintiye yol açmadan, mümkün olan en kısa sürede ve en az riskle geçişi gerçekleştirmek ve yeni sistemin ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılamasının sağlanması temel hedeftir.

Proje danışmanlığıyla, gereksiz ve zaman kaybettirici işlemlerin devre dışı bırakılması ve uygulama süresinin kısaltılmasıyla daha hızlı ve verimli bir sistem uygulaması ihtiyacı karşılanmaktadır. Önceden tanımlanmış proje iş planı ve detaylı çalışma adımlarıyla, gereksiz denemelerden ve ihtiyaç dışı işlemlerden doğan zaman kaybının ve karışıklığın önüne geçilir. Proje planı sayesinde, uygulama ekibinin bütün üyeleri, uzmanlık düzeyleri ne olursa olsun, kendi rollerini yerine getirebilmeleri için gerekli yol haritasına sahip olur. Böylece gereksiz ve mükerrer işlemlerle zaman kaybedilmesinin önüne geçilir. Bu nedenle Proje planlaması temel olarak farklı fazların ve süreçlerin tanımlanmasıyla oluşturulacaktır.

a)Tanımlama ve Operasyonel Analiz

Temel amaç iş akışı ve sistem gereksinimlerinin belirlenmesi ile ilgili modüllerin ve bilgi teknolojisi mimarisinin belirlenmesi sürecidir. Proje ekibi ilgili kişilerle temas kurarak yönetimsel, teknik ve son-kullanıcı iş süreçlerine ilişkin bilgi ve ihtiyaçları toplayacaktır. Toplanan detaylı ihtiyaçların önerilen standart programın sunduğu fonksiyonlarla nasıl uygulanacağı belirlenecektir.

b)İş Süreçleri Eğitimleri

Gerçekleştirilen iş süreci tanımlamalarına göre detaylı bir eğitim takvimi hazırlanarak tarafınıza onaya sunulur. Eğitim takviminin ilk aşamasında herkesi ilgilendiren Sistem Genel özellikleri gerçekleştirilecektir. İkinci aşamasında ise departman eğitimlerine geçilecektir.                                  

c)İş Süreçleri Denemeleri

Planlanan eğitim takvimine paralel bir şekilde tüm iş süreçlerinde, eğitimler devam ederken ve tamamlandıkça örnek uygulamalar yapılarak kullanıcıların alışkanlık kazanmaları ve varsa sorularının belirlenmesi sağlanacaktır.  

III. Etap: Uygulama Tasarımı ve Fonksiyonel Test Kullanımına Geçiş

Düzenlenen eğitimler ve denemeler dikkate alınarak organizasyonun ihtiyaçlarına ve iş akışına en uygun program çalışma parametrelerinin, ön değerleri ve kullanıcı ayarları tamamlanacaktır.

Aktif kullanıma geçişin son hazırlıkları yapılarak, ortaya çıkabilecek yeni talep ve ihtiyaçlar değerlendirilir, gerekiyorsa ilgili tanım ve ön değer değişiklikleri gerçekleştirilerek uygulama test sürecine dahil edilir.

 IV. Etap: Aktif Kullanıma Geçiş

Aktif Kullanım fazı, uygulama işlemleri tamamlanan sistemin gerçek kullanıma geçirilmesiyle başlar. Bu, uygulama sürecinin son fazıdır ve bir dizi son detay ayarlamalar yapılır.

Kullanım Şartları | Gizlilik İlkeleri | Sık Sorulan Sorular
Copyright © 2011 Designed By
12M Yazılım Proje ve Yönetim Danışmanlık Ltd. Şti.